MP - schodiště s obývací zonouMP - obývací zona s jídelním stolemMP - ložniceMP - kuchyňská linkaMP - kuchyňMP - kuchyň s jídelním stolemMP - chodbaMP exterier 2_MP exterier 1

ModrA? Platan, Rodinný dům

Středočeský kraj

PDF soubour

RezidenA?nA� komplex ModrA? Platan I

PAi??Ai??rodou obklopenA? rezidenA?nAi?? komplex ModrA? Platan I se nachA?zAi?? v malebnAi?? lokalitAi?? obce VysokA? Asjezd, blAi??zko Ai??eky Berounky.

NabAi??zAi??me neopakovatelnou pAi??Ai??leA?itost poAi??Ai??dit si rodinnA? dA?m v dvojdomku za cenu bytu v Praze.
KaA?dA? dvoupatrovA? jednotka mA? dispozice 4+kk, rozlohu 130 m2 a stojAi?? na vlastnAi??m pozemku o velikosti 559 ai??i?? 585 m2.
PAi??i stavbAi?? byly pouA?ity vA?hradnAi?? kvalitnAi?? materiA?ly (okna Decro, tAi??Ai??vrstvAi?? plovoucAi?? podlahy, koupelnovAi?? obklady Graniti Fiandre).
VA?echny mAi??stnosti v domAi?? jsou velmi prostornAi??, svAi??tlAi?? a nabAi??zAi?? uklidA?ujAi??cAi?? vA?hled do krA?snAi?? pAi??Ai??rody.
SouA?A?stAi?? kaA?dAi??ho domu jsou dvAi?? parkovacAi?? stA?nAi?? a terasa na zahradAi??.
Cena jiA? od 6 600 000 KA?.

RodinnA? rezidenA?nAi?? komplex ModrA? Platan vyrA?stA? v malebnAi??m okolAi?? Ai??eky Berounky v obci VysokA? Asjezd, kterA? spojuje
vA?hody snadnAi?? a rychlAi?? dostupnosti Prahy s pAi??Ai??rodnAi??mi krA?sami okolnAi?? krajiny.
ModernAi?? rodinnAi?? domy za velmi pAi??Ai??znivAi?? ceny. Na kaA?dAi?? ze A?tyAi??iadvaceti parcel vyroste atraktivnAi?? rezidence sloA?enA? ze dvou samostatnA?ch
dvoupatrovA?ch jednotek s vlastnAi?? oplocenou zahradou.

LOKALITA
Lokalita vynikA? rychlA?m dopravnAi??m spojenAi??m do Prahy a dAi??ky umAi??stAi??nAi?? GolfovAi??ho hAi??iA?tAi?? Albatross, jednoho z TOP5 5 nejlepA?Ai??ch poAi??adatelA? European Tour, a rozsA?hlAi?? obA?anskAi?? vybavenosti bude jen nadA?le zvyA?ovA?na hodnota VaA?Ai?? nemovitosti v prA?bAi??hu let.
ObytnAi?? domy za cenu bytA? v Praze s nejlepA?Ai??m pomAi??rem ceny a kvality, se nachA?zejAi?? pouze 12 minut jAi??zdy od Prahy. Na 24 pozemcAi??ch jsou postaveny dvojdomy prAi??miovAi?? kvality. UcelenA? soubor obytnA?ch domA? je postaven v jednotnAi??m stylu a vytvoAi??Ai?? uzavAi??enou rezidenA?nAi?? A?tvrA?. V blAi??zkosti domA? se nachA?zAi?? nAi??kolik historickA?ch objektA?, vA?etnAi?? zA?mku, a golfovA? klub. SoubAi??A?nAi?? se buduje sAi??A? pAi??ilehlA?ch komunikacAi?? a realizuje se vA?sadba krA?snAi?? platanovAi?? aleje. V nejbliA?A?Ai??m sousedstvAi?? se buduje velkA? park a nAi??kolik rekreaA?nAi??ch zA?n. PAi??Ai??mAi??stskA? osada na kraji obce VysokA? Asjezd se nachA?zAi?? v blAi??zkosti prestiA?nAi?? lokality Praha-zA?pad. DopravnAi?? dostupnost Prahy je zhruba 12 minut. V historickAi?? obci VysokA? Asjezd dnes A?ije pAi??ibliA?nAi?? 600 obyvatel. DAi??ky malebnosti a jedineA?nosti krajiny patAi??Ai?? tato lokalita mezi nejcennAi??jA?Ai?? oblasti v okolAi?? Prahy.

VA?HODNA? HYPOTAi??KA
ZA?jemcA?m o rodinnA? dA?m v projektu ModrA? Platan
umoA?A?uje uA?etAi??it A?as a penAi??ze unikA?tnAi?? hypoteA?nAi??
produkt banky A?SOB. Jeho vA?hodou je pAi??edevA?Ai??m
nAi??zkA? A?rokovA? sazba, jiA? od 1,59 % p. a. Odhad
nemovitosti je navAi??c zcela zdarma, stejnAi?? jako
zpracovA?nAi?? a vedenAi?? A?vAi??rovAi??ho A?A?tu.
ai??? JednoduchAi?? a rychlAi?? vyAi??Ai??zenAi?? hypotAi??ky
ai??? VedenAi?? osobnAi??ho EXKLUZIVNA?HO konta ZDARMA
(pAi??i splnAi??nAi?? podmAi??nek)
ai??? MimoAi??A?dnAi?? splA?tky ZDARMA
ai??? Sleva na majetkovAi??m pojiA?tAi??nAi?? A?SOB pojiA?A?ovny
ProhlAi??dek domA? se spolu s maklAi??Ai??em A?A?astnAi?? takAi??
hypoteA?nAi?? specialista, kterA? je pAi??ipraven na mAi??stAi??
zodpovAi??dAi??t vA?echny otA?zky ohlednAi?? financovA?nAi??
konkrAi??tnAi?? nemovitosti a pAi??evezme veA?kerAi?? starosti
spojenAi?? s hypotAi??kou.

Dotaz k nemovitosti


Ověření